ביאנלה לנייר- מצב קיצון- 2017
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/016_18557243_803402743169757_62639.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/a6b_SimaLevin-_photograph-_Elad_Sa.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/e06_20170323_204129.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/037_20170323_204139.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/1b2_20170323_204208.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/0c9_20170323_204243.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/01b_20170323_204155.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/301_20170323_215715.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/642_20170323_214652.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/32/30/Small/1b7_simalevin-_poto-hadar_saifan.jpg