נשים יוצרות מציאות עמק יזרעאל 2021
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/29/27/Small/696_1Triptych-3_.jpg
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/29/27/Small/526_
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/29/27/Small/45a_
  • https://www.simalevin.com/Assets/Images/29/27/Small/833_