מתחת לשטיח 2016
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/e73__VWA0203s1.jpg
  צילום: אריאל ורהפטיג
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/9e4__VWA0301_f.jpg
  צילום: אריאל ורהפטיג
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/bf7__VWA0363_f.jpg
  צילום: אריאל ורהפטיג
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/656__VWA0440_f.jpg
  צילום: אריאל ורהפטיג
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/f5f_2612avr_shgb_tikvn_chm.jpg
  מיצב הצלחות
  חריטה על צלחות זכוכית. צילום אור שגב
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/e0d_IMG_2573a.jpg
  מיצב הצלחות
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית. צילום אור שגב
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/257_IMG_2580.JPG
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/47d_IMG_2587.JPG
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/3f5_IMG_2589.JPG
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/f69_IMG_2595.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/812_IMG_2604.JPG
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/c9f_IMG_2606a.jpg
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/d09_avr_shgb_tikvn_2576a.jpg
  חריטה ידנית על צלחת זכוכית
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/f4f_mraha_clli_vitrinvt.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/166_pisvl_bpvrzln_-_prt_3.JPG
  פיסול פורצלן
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/eff_pisvl_bpvrzln_1.JPG
  פיסול פורצלן
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/5ac_pisvl_bpvrzln_2.JPG
  פיסול פורצלן
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/a5e_pisvl_bpvrzln_5.JPG
  פיסול פורצלן
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/3d9_pisvl_bpvrzln_-_zilvm_avr_shgb.JPG
  אורגניקה
  פורצלן נוזלי
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/49e_pisvl_bpvrzln_6.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/732_pisvl_bpvrzln_7.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/19e_s_VWA0615_f.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/e75_DSC_8719.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/18d__sVWA0571_f.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/16/17/Small/97c__VWA0623_f.jpg