פרוייקט טלית-כאפייה 2014-2016
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/aa1_50x100_mgaim.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/207_half_and_half_etching.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/bab_nadiya_portret_&_arabik_carpet.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/99d_new_kafiya.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/f3f_new_talit.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/749_P4041538-1.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/73c_P4041539-1.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/ccd_P4041540.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/b17_P4111583.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/16f_self_portret_&_bessarabian_carpet.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/a80_shorashim.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/578_sima_levin_portret.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/e3d_sima_levin_talit_kafia_portretl.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/e0b_talit_1.jpg
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/574_utopia_200X120.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/412_mshvlsh_shltkvvha__55x60_.JPG
 • https://www.simalevin.com/Assets/Images/15/16/Small/150_talit2.jpg